Мэдээллийн булан

Огноо Агуулга Төрөл Хавсралт
2019-01-21 ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС “ГААЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ”-Д НЭВТРЭХ КОД АВАХ ЗӨВЛӨМЖ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС “ГААЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ”-Д НЭВТРЭХ КОД АВАХ ЗӨВЛӨМЖ

Хууль тогтоомж ГААЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ
2018-09-17 БНХАУ Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль

Албан бус орчуулга

Хууль тогтоомж БНХАУ Хүнсний аюулгүй байдлын тухай
2018-09-17 БНХАУ ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Албан бус орчуулга

Хууль тогтоомж Гаалийн тухай хууль
2021-09-02 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний загвар

Түншлэлийн хөтөлбөрийн үр шим хүртэгчдийн боловсруулах Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний загвар

Түншлэлийн хөтөлбөр EDP Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний загвар
2021-03-01 Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг ААН

Түншлэлийн хөтөлбөрт зөвлөх үйлчилгээ авах чиглэлээр хандаж буй өргөдөл гаргагч нь Худалдан авах ажиллагааны хялбаршуулсан журмын дагуу үнийн санал авч, харьцуулалтын аргаар зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах болно. 

Экспортыг дэмжих төсөл нь эдгээр ААН-ын үйл ажиллагааг үнэлээгүй, хамран ажилдаггүй ба мэдээллийн эх сурвалжаас энэхүү жагсаалтыг бэлтгэсэн болно.

Түншлэлийн хөтөлбөр Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг ААН-үүд
2018-09-17 ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЛИЙН ХОЛБООСУУД

Жижиг дунд үйлдвэрлэгч эрхлэгчдэд хэрэгцээт мэдээллээ олоход туслана. 

Судалгаа Хэрэгцээт мэдээллийн холбоос
2018-09-10 Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа

Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа

Судалгаа Япон улсын ноолууран хувцасны зах зээлийн судалгаа
2018-09-10 БНСУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа

БНСУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа

Судалгаа БНСУ-ын ноос, ноолуурын зах зээлийн судалгаа