Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт

Зорилго: Экспортлогч болон экспортлогч болохыг зорьж байгаа жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүд, иргэдийн гадаад худалдааны чадавх бэхжүүлэх

Сургалтад Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Захиалгат сургалт

Зорилго: Экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийг тэдний хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн захиалгат сургалтаар дэмжих.

Захиалгат сургалтын хүсэлт Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Семинар, хэлэлцүүлэг

Зорилго: Экспортлогч болон экспортлогч болохыг зорьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд туршлага, мэдлэгээ хуваалцах

Семинар, хэлэлцүүлэгт Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Судалгаа

  • Гадаад худалдааны хууль эрхзүйн орчин
  • Судалгаа