Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт

Зорилго: Экспортлогч болон экспортлогч болохыг зорьж байгаа жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүд, иргэдийн гадаад худалдааны чадавх бэхжүүлэх

Сургалтад Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
2018-09-12 - 2018-09-12 Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ ба хэрэгцээ

Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч зөвлөх үйлчилгээний компаниудын дунд "БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БА ХЭРЭГЦЭЭ" бизнес уулзалтыг зохион байгуулж байна.

Уулзалтын хөтөлбөр
2018-09-14 - 2018-09-14 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 14"

Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж буй ААН-үүдэд зааварчилгаа өгнө.

2018-08-22 - 2018-08-22 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 13"

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

Сургалтад 25 оролцогч байхаар тооцож байгаа тул оролцогчдын тооноос хамаарч сургалтыг давтан хийх боломжтой.

Сургалтад оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Жич: Сургалт үнэ төлбөргүй. 

2018-07-25 - 2018-07-25 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 12"

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр 14:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

Сургалтад 25 оролцогч байхаар тооцож байгаа тул оролцогчдын тооноос хамаарч сургалтыг давтан хийх боломжтой.

Сургалтад оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Жич: Сургалт үнэ төлбөргүй. 


2018-06-19 - 2018-06-19 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал -11" сургалтад урьж байна

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

Сургалтад 25 оролцогч байхаар тооцож байгаа тул оролцогчдын тооноос хамаарч сургалтыг давтан хийх боломжтой.


2018-06-13 - 2018-06-14 “ХЯТАДЫН ЗАХ ЗЭЭЛД БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ, ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД”

Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ Хятад улсын зах зээлд  экспортлоход шаардлагатай цогц мэдээлэл, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилго бүхий “Гаалийн итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгж”-ийн хөтөлбөр, гаалийн эрсдэлд суурилсан хяналтын механизм, Монгол-Хятадын  гаалийн зуучлалын үйл ажиллагааны онцлог талуудын талаар мэдээлэл өгч, сургалт хийх

2018-05-22 - 2018-05-24 ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР БОЛОН БУСАД ХЭЛЭЛЦЭЭРҮҮДИЙГ АШИГЛАН ЭКСПОРТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖУУД” СУРГАЛТ

 Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын  холбогдох хэлэлцээрүүдийн давуу тал, техник арга хэрэгсэл, нэр томьёог хэрэглэх, тэдгээрийг ашиглан улс орнуудын экспортыг нэмэгдүүлэх боломжуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх
ДХБ-ын Хөдөө аж ахуйн хэлэлцээр, хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө  аж ахуйн бүтээгдэхүүний татаасны асуудлаар Энэтхэг улсаас мэргэшсэн профессор оролцоно.

WTO seminar 20180522
2018-05-11 - 2018-05-11 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 10"

Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад аргачлал олгох