Семинар, хэлэлцүүлэг

Зорилго: Экспортлогч болон экспортлогч болохыг зорьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд туршлага, мэдлэгээ хуваалцах

Семинар, хэлэлцүүлэгт Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
2019-01-09 - 2019-01-09 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 18"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Эхлэх цаг 10:00

2018-12-21 - 2018-12-21 Мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлогч ААН-үүдийг сургалтад урьж байна

Мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд Санхүүгийн дэмжлэг болон захиалгат сургалтад хамрагдах боломжуудыг танилцуулж мэдээлэл өгөх

2018-12-21 - 2018-12-21 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 17"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Эхлэх цаг 10:00

2018-11-20 - 2018-11-20 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 16"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Эхлэх цаг 10:00

2018-10-05 - 2018-10-05 ГАДААД ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ НЬ: “ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГААЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛУУД” (#2) СУРГАЛТ

Уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд, экспортлогчдод зориулан бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд  экспортлоход шаардлагатай гадаад худалдаа, гаалийн үйл зохицуулалт,  экспортыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар цогц мэдээллээр хангаж, аж ахуйн нэгжүүдийн сонирхсон асуултад зөвлөгөө өгөх

Сургалтын хөтөлбөр
2018-10-04 - 2018-10-04 ГАДААД ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ НЬ: “ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГААЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛУУД”#1 СУРГАЛТ

Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд, экспортлогчдод зориулан бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд  экспортлоход шаардлагатай гадаад худалдаа, гаалийн үйл зохицуулалт, экспортыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар цогц мэдээллээр хангаж, аж ахуйн нэгжүүдийн сонирхсон асуултад зөвлөгөө өгөх

Сургалтын хөтөлбөр
2018-10-12 - 2018-10-12 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 15"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой.