Цахим сургалт

Зохион байгуулагдсан, сургалт, судалгааны гарын авлага, тараах материалыг төслийн цахим хуудаст байршуулж түгээх боломжийг бүрдүүлнэ.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
2021-04-02 - 2021-04-02 Экспортыг дэмжих төслийн танилцуулга


2019-02-21 - 2019-02-21 СЭДЭВ №10 - МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАРЫН ОРЧИН


СЭДЭВ №10 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №10 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2019-01-15 - 2019-01-15 СЭДЭВ №9 - ЭКСПОРТЫН ЦИКЛ


СЭДЭВ №9 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №9 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2018-11-12 - 2018-11-12 СЭДЭВ №8 - ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНД ХЭРЭГЛЭГДДЭГ ИНКОТЕРМСИЙН ОЙЛГОЛТУУД


СЭДЭВ №8 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №8 - ИНКОТЕРМС ТАНИЛЦУУЛГА ПРЕЗЕНТАЦИ
СЭДЭВ №8 - 1. ИНКОТЕРМСИЙН FCA НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 2. ИНКОТЕРМСИЙН FAS НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 3. ИНКОТЕРМСИЙН FOB НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 4. ИНКОТЕРМСИЙН CFR НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 5. ИНКОТЕРМСИЙН CIF НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 6. ИНКОТЕРМСИЙН CIP НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 7. ИНКОТЕРМСИЙН CPT НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 8. ИНКОТЕРМСИЙН EXW НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 9. ИНКОТЕРМСИЙН DDP НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 10. ИНКОТЕРМСИЙН DAT НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 11. ИНКОТЕРМСИЙН DAP НӨХЦӨЛ
2018-10-24 - 2018-10-24 СЭДЭВ №7 - АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ СОНГОХ


СЭДЭВ №7 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №7 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2018-10-23 - 2018-10-23 СЭДЭВ №6 - ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН БУСАД ТӨРЛҮҮД


СЭДЭВ №6 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №6 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2018-10-22 - 2018-10-22 СЭДЭВ №5 - ДАЛАЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №5 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №5 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2018-10-19 - 2018-10-19 СЭДЭВ №4 - ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №4 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №4 - ПРЕЗЕНТАЦИ