ТӨСЛИЙН ЗАР
EDP/PIS/18 Үнийн санал авах урилга (Маркетингийн компаниудад)

Дуусах огноо: 2021-01-20   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-01-13EDP/PIS/17 Зөвлөх сонгон шалгаруулж авна (хугацаа сунгасан)

Дуусах огноо: 2021-01-18   17:00:00

Зарласан огноо: 2021-01-08
EDP/PIS/16 Зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулж авна (хугацаа сунгасан)

Дуусах огноо: 2021-01-18   18:00:00

Зарласан огноо: 2021-01-08EDP/PIS/15 Ажлын байрны зар

Дуусах огноо: 2021-01-11   18:00:00

Зарласан огноо: 2020-12-25EDP/PIS/14 Экспортыг дэмжих төслийн ажлын байрны зар (хугацаа сунгасан)

Дуусах огноо: 2021-01-06   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-12-25EDP/PIS/13 Экспортыг дэмжих төслийн ажлын байрны зар (хугацаа сунгасан)

Дуусах огноо: 2020-12-30   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-12-16EDP/PIS/11 Экспортыг дэмжих төслийн Бизнес хөгжлийн зөвлөх сонгон шалгаруулж авна

Дуусах огноо: 2020-11-17   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-11-06EDP/PIS/10 Хуулийн зөвлөх (дахин зарлагдаж байна)

Дуусах огноо: 2020-10-23   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-10-14

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр ХХААХҮЯ-ны дэргэд хэрэгжиж буй Экспортыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Хуулийн зөвлөх сонгон шалгаруулж авна.ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА