ТӨСЛИЙН ЗАР
CS-2-12/21 International consultant to undertake market intelligence studies for specific market segments such as Adventure tourism (for backpacker/over-lander markets, EU market, USA market, Asian markets) and recommend potential tourism products

Дуусах огноо: 2021-10-04   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-21

VACANCY NOTICE


CS-2-15/21 Бүс нутгийн иж бүрэн түншлэлийн хэлэлцээрт Монгол Улс нэгдсэнээр бий болох эдийн засгийн үр нөлөөний үнэлгээ хийх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2021-10-04   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-21

VACANCY NOTICE


CS-2-24/21  Зөвлөх үйлчилгээний зар (хугацаа сунгасан) - Гадаад орнуудад зохион байгуулагддаг томоохон экспо, үзэсгэлэн яармагт оролцох ААН-д дэмжлэг үзүүлэх заавар боловсруулах дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулж авна.

Дуусах огноо: 2021-09-20   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-17CS-49-2/21 Vacancy notice - International consultant for export marketing training

Дуусах огноо: 2021-09-27   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-14EDP/PIS/38 Дэмпингийн эсрэг арга хэмжээ, нөхөн тэгшитгэх арга хэмжээний тухай хуулийн төслийг холбогдох баримт бичиг, судалгааны хамтаар бэлтгэх зөвлөх

Дуусах огноо: 2021-09-27   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-14

VACANCY NOTICE


EDP/PIS/37 Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн хүрээнд явж буй 5 дугаар үе шатны хэлэлцээнд оролцох Монгол Улсын байр суурийн талаар санал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 2021-09-27   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-14

VACANCY NOTICE


EDP/PIS/36 Монгол Улс дахь цахим худалдааны хууль эрх зүйн орчны судалгаа, үнэлгээг хийх дотоодын зөвлөх

Дуусах огноо: 2021-09-27   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-14

VACANCY NOTICE


CS-13-2/21 Олон улсын зөвлөх үйлчилгээний зар

Дуусах огноо: 2021-09-17   17:30:00

Зарласан огноо: 2021-09-07
ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА