EDP/PIS/8 Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх сонгон шалгаруулж авна

Дуусах огноо: 2020-10-02   17:00:00

Зарласан огноо: 2020-09-25

Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд дараах судалгааг хийх зөвлөхийг сонгон шалгаруулж авна:
1.Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх - The Economic Impact Assessment of the Free Trade Agreement between Mongolia and Euroasian Economic Union and the National Benchmarking Mechanism for Products and Services (Consultancy service);

77111760, 77111780

1. Economic Impact Assessment of the Free Trade Agreement between Mongolia and Euroasian Economic Union and the National Benchmarking Mechanism for Products and Services (Consultancy service);

ТӨСЛИЙН ЗАР
EDP/PIS/10 Хуулийн зөвлөх (дахин зарлагдаж байна)

2020-10-14EDP/PIS/9 Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх сонгон шалгаруулж авна (дахин зарлагдаж байна)

2020-10-14EDP/PIS/8 Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх сонгон шалгаруулж авна

2020-09-25

Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд дараах судалгааг хийх зөвлөхийг сонгон шалгаруулж авна:
1.Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх - The Economic Impact Assessment of the Free Trade Agreement between Mongolia and Euroasian Economic Union and the National Benchmarking Mechanism for Products and Services (Consultancy service);


EDP/PIS/7 Экспортыг дэмжих төслийн Хуулийн зөвлөх сонгон шалгаруулж авах зар

2020-09-14

Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд Хуулийн зөвлөх сонгон шалгаруулж авна. Материал хүлээн авах хугацаа 9-р сарын 28-ны 17:00 цаг хүртэл байна.


EDP/PIS/6 Экспортыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Хорио цээрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авах тухай

2020-05-15

Экспортыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Хорио цээрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-Sanitary and Phytosanitary Specialist (national) шалгаруулж авна. 


EDP/PIS/1-5 Экспортыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтан, зөвлөх сонгон шалгаруулж авах зар

2020-04-13

Экспортыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ажиллах дараах ажлын байрууд зарлагдаж байна:


Бусад зар »