EDP/PIS/7 Экспортыг дэмжих төслийн ажлын зар

Deadline date: 2020-09-28   17:00:00

Advertised date: 2020-09-14

Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд Хуулийн зөвлөх сонгон шалгаруулж авна. Материал хүлээн авах хугацаа 9-р сарын 28-ны 17:00 цаг хүртэл байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг дараах хавсралтаас харна уу.

77111760, 77111780

1. Хуулийн зөвлөх

ТӨСЛИЙН ЗАР
EDP/PIS/10 Legal consultant (re-advertisement)

2020-10-14EDP/PIS/9 The Economic Impact Assessment of the Free Trade Agreement between Mongolia and Euroasian Economic Union and the National Benchmarking Mechanism for Products and Services (Consultancy service, re-advertisement)

2020-10-14EDP/PIS/8 Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх сонгон шалгаруулж авна

2020-09-25

Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд дараах судалгааг хийх зөвлөхийг сонгон шалгаруулж авна:
1.Евразийн эдийн засгийн холбоотой байгуулахаар судалж буй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн үр нөлөөний судалгаа, гол бараа, бүтээгдэхүүний жишиг үнэлгээ гаргах зөвлөх - The Economic Impact Assessment of the Free Trade Agreement between Mongolia and Euroasian Economic Union and the National Benchmarking Mechanism for Products and Services (Consultancy service);


EDP/PIS/7 Экспортыг дэмжих төслийн ажлын зар

2020-09-14

Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд Хуулийн зөвлөх сонгон шалгаруулж авна. Материал хүлээн авах хугацаа 9-р сарын 28-ны 17:00 цаг хүртэл байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг дараах хавсралтаас харна уу.


EDP/PIS/6 

2020-05-15

Экспортыг дэмжих төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид Хорио цээрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-Sanitary and Phytosanitary Specialist (national) шалгаруулж авна. 


EDP/PIS/1-5 

2020-04-13


Бусад зар »