ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
Монголын Ноос, ноолуурын холбоо (МННХ), холбооны гишүүд, ААН-үүдэд экспортыг дэмжих төслийн танилцуулга хийв.

2017-04-26

Экспортыг дэмжих төслөөс мэргэжлийн холбоод, холбоодын гишүүн-ААН-үүдийг урьж төслийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга сургалт зохион байгуулж байна. Энэ удаад Монголын Ноос, ноолуурын холбоо, холбооны гишүүд, аж ахуйн нэгжүүдийг урьж дэлгэрэнгүй танилцуулга хийлээ. Төслийн хүрээнд зохион байгуулах сургалт, судалгааны ажлууд, түүнчлэн экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах аж ахуйн нэгжид тавих шалгуур,  зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагааны хүрээнд олгох  санхүүгийн дэмжлэг , хориглох үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, зардлууд түүнчлэн Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг асуудлаар ярилцлаа.

САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ БАГИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН ЗАР

2017-04-24

                                                                            EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Монголын Махны холбоо, холбооны гишүүн ААН-үүдэд танилцуулга сургалт хийв

2017-04-21

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг”-ийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга- сургалтыг мэргэжлийн холбоодод зориулан зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтад Монголын Ноолуурын холбоо, холбооны гишүүд, аж ахуйн нэгжүүд оролцлоо.

“Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг” танилцуулах сургалт болов

2017-04-15

Дэлхийн банкны экспортыг дэмжих Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс “Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг” танилцуулах сургалт 2017 оны 4 сарын 14-ний өдөр 2 удаа зохион байгуулав.

САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ БАГИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХИЙН ЗАР

2017-04-14

                                &nb

"Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах сургалт

2017-04-10

Сангийн яам, Дэлхийн банкны "Экспортыг дэмжих төсөл"-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг 2-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх "Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг" танилцуулах  сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Баасан гарагт 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулах тул уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдийг сургалтад урьж байна.

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ

2017-04-03

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх “ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн нээлтийн арга хэмжээг Сангийн яам, Дэлхийн банктай хамтран 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.


ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА