ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
"ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ 9" сургалт хийв

2018-04-19

“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй санхүүгийн дэмжлэгийн үйл ажиллагааны хамгийн чухал баримт бичгийн нэг болох “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө”-г боловсруулах аргачлалын сургалтыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр үнэ төлбөргүй зохион байгуулж экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой 10 орчим аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцлоо.

ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГЫН АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ ХУВИЛБАРЫГ ТӨСЛИЙН ЦАХИМ САЙТАД БАЙРШУУЛАВ

2018-04-13

Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан “Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах гарын авлага”-ын Англи хэл дээрх хувилбарыг бэлтгэн  төслийн цахим сайтад байршуулав.

ДЭЛХИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ ОЛОН УЛСЫН СЕРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

2018-04-11

Монголын Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны захиалгаар Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны олон улсын сертификаттай сургалт явагдаж байна. 

САНГИЙН ЯАМНЫ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ ТАВАН ТӨРЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

2018-04-05

Сангийн яамны Экспортыг дэмжих төслөөс уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох шаардлага нь юу вэ? Ямар үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байгаа талаар яриагаа эхлэх үү?

МОНГОЛЫН ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМЫН ОРХОН АЙМГИЙН САЛБАР ТАНХИМЫН ХҮСЭЛТЭЭР ОРХОН АЙМГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАВ.

2018-04-03

Экспортыг дэмжих төслийн ажилтнууд 3 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Орхон аймагт ажиллаж Экспортыг дэмжих төслийн зорилго, төслийн дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг танилцуулав. 

ДЭЛХИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБООНЫ ОЛОН УЛСЫН СЕРТИФИКАТТАЙ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2018-04-03

Монголын Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны захиалгаар Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны сургагч багшийг урьж сургалт зохион байгуулав.

ТӨСЛИЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ Б.НЯМСҮРЭН БЛҮҮМБЕРГ ТЕЛЕВИЗЭД ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

2018-04-02


БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ Э.ЦОГБАЯРЫН REDHERO СЭТГҮҮЛД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГААС

2018-03-30

Энэ удаагийн ярилцлагын буландаа Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн Бизнес хөгжлийн шинжээч Э.Цогбаярыг урьж тус төслийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.


ХҮСЭЛТ ШАЛГАХ

Тайлбар: Санхүүгийн дэмжлэгийн багийн танд өгсөн тусгай кодыг дээрх цонхонд оруулна уу.

ТАНИЛЦУУЛГА