ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалт судалгааг хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн боловсруулсан хөтөлбөр болон төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. Энэ хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, судалгааны зарыг олон нийтэд ил тод мэдээлж өргөнөөр хамруулна.

Огноо Сэдэв Байршил Төрөл Хавсралт Бүртгэл
2019-01-09 - 2019-01-09 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 18"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Экспортыг дэмжих төслийн нэгж, Сургалтын танхим Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалт явагдсан
2018-12-21 - 2018-12-21 Мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлогч ААН-үүдийг сургалтад урьж байна

Мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд Санхүүгийн дэмжлэг болон захиалгат сургалтад хамрагдах боломжуудыг танилцуулж мэдээлэл өгөх

Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалт явагдсан
2018-12-21 - 2018-12-21 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 17"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Экспортыг дэмжих төслийн нэгж, Сургалтын танхим Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалт явагдсан
2018-11-20 - 2018-11-20 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 16"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Экспортыг дэмжих төслийн нэгж, Сургалтын танхим Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалт явагдсан
2018-10-05 - 2018-10-05 ГАДААД ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ НЬ: “ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГААЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛУУД” (#2) СУРГАЛТ

Уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд, экспортлогчдод зориулан бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд  экспортлоход шаардлагатай гадаад худалдаа, гаалийн үйл зохицуулалт,  экспортыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар цогц мэдээллээр хангаж, аж ахуйн нэгжүүдийн сонирхсон асуултад зөвлөгөө өгөх

Гаалийн ерөнхий газрын Сургалтын танхим Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
2018-10-04 - 2018-10-04 ГАДААД ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ НЬ: “ЭКСПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГААЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛУУД”#1 СУРГАЛТ

Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд, экспортлогчдод зориулан бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд  экспортлоход шаардлагатай гадаад худалдаа, гаалийн үйл зохицуулалт, экспортыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар цогц мэдээллээр хангаж, аж ахуйн нэгжүүдийн сонирхсон асуултад зөвлөгөө өгөх

Гаалийн ерөнхий газрын Сургалтын танхим Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалтын хөтөлбөр
Сургалт явагдсан
2018-10-12 - 2018-10-12 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал - 15"

Экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдах хүсэлтэй уул уурхайн бус салбарын экспортлогч болохоор зоригч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зааварчилгаа өгөх зорилготой. 

Экспортыг дэмжих төслийн нэгж, Сургалтын танхим Семинар, хэлэлцүүлэг Сургалт явагдсан
2018-09-12 - 2018-09-12 Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ ба хэрэгцээ

Бизнес хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч зөвлөх үйлчилгээний компаниудын дунд "БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БА ХЭРЭГЦЭЭ" бизнес уулзалтыг зохион байгуулж байна.

Гадаад худалдааны ерөнхий сургалт Уулзалтын хөтөлбөр
Бүртгэл дууссан