ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалт судалгааг хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн боловсруулсан хөтөлбөр болон төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. Энэ хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалт, судалгааны зарыг олон нийтэд ил тод мэдээлж өргөнөөр хамруулна.

Огноо Сэдэв Байршил Төрөл Хавсралт Бүртгэл
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль – Value Added Tax Law of Mongolia


Цахим сургалт Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль – Value Added Tax Law of Mongolia
Сургалт явагдсан
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль - Corporate Income Tax Law of Mongolia


Цахим сургалт Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль - Corporate Income Tax Law of Mongolia
Сургалт явагдсан
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №8 Татварын хууль тогтоомж - Tax Legislation of Mongolia


Цахим сургалт Хичээл №8 Татварын хууль тогтоомж - Tax Legislation of Mongolia
Сургалт явагдсан
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №7 Брэнд хөгжүүлэлт - Brand promotion


Цахим сургалт Хичээл №7 Брэнд хөгжүүлэлт - Brand promotion
Сургалт явагдсан
01.01.01 - 01.01.01 "Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал"

Экспортлогч болон экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах аргачлал арга зүйн талаар дэлгэрэнгүй сургалтыг 2017 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдөр 10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулж байна.

Улаанбаатар-15160, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж, 8/2 байр 205 тоот Тусгай мэргэшүүлэх сургалт Хөтөлбөр
Бүртгэл дууссан
17.06.09 - 17.06.09 Монголын Програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбоо, холбооны гишүүдэд Экспортыг дэмжих төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга хийх

Монголын Програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбоо, холбооны гишүүдэд экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгийн тухай танилцуулга хийх, санал солилцох

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Ерөнхий мэдлэг олгох сургалт Сургалт явагдсан
01.01.01 - 01.01.01 "ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА" БИЗНЕС УУЛЗАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Уул уурхайн бус салбарт бизнес эрхлэгч, идэвхитэй экспортлогчид, ААН-үүдэд Экспортыг дэмжих төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга хийх

Хан-уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Махатма Гандийгийн гудамж, МҮХАҮТ-ийн байр, Үзэсгэлэнгийн Их Танхимд Ерөнхий мэдлэг олгох сургалт Хөтөлбөр
Анги дүүрсэн
17.05.02 - 17.05.02 Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг танилцуулах сургалт (VII)

Экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах уул уурхайн бус салбарын ААН-үүдэд тавигдах шалгуур, зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа, Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийх

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбоо, Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Токиогийн гудамж, Оршил төвийн 601 тоот Ерөнхий мэдлэг олгох сургалт Хөтөлбөр
Сургалт явагдсан