Цахим сургалт

Зохион байгуулагдсан, сургалт, судалгааны гарын авлага, тараах материалыг төслийн цахим хуудаст байршуулж түгээх боломжийг бүрдүүлнэ.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
2018-10-17 - 2018-10-17 СЭДЭВ №3 - АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №3 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №3 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2018-10-16 - 2018-10-16 СЭДЭВ №2 - АВТО ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №2 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №2 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2018-10-15 - 2018-10-15 СЭДЭВ №1 - ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


СЭДЭВ №1 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №1 - ПРЕЗЕНТАЦИ
2017-11-13 - 2017-12-31 ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ВИДЕО


2017-10-12 - 2017-12-31 Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд


Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд
2017-10-12 - 2017-12-31 Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт


Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт
2017-08-28 - 2017-12-31 Хичээл №11 Зураасан код


Хичээл №11 Зураасан код
2017-07-04 - 2017-12-31 Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль


Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль